Politică de confidențialitate

Despre noi

Site-ul www.adamo.ro aparține Anmar Rent SRL persoană juridică cu sediul în Blvd Aviatorilor  nr 65A, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu Nr. J40/12817/2015, CIF 35146395 iar prezentul document conține informații importante despre colectarea și prelucrarea datelor cu character personal.

În calitate de operator de date, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Conform GDPR „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, ștergerea, distrugerea etc.

Ce date prelucrăm?

Ne place să oferim servicii de calitate și pentru a face posibil acest lucru este nevoie de un minim de informații pentru a putea răspunde mesajelor voastre, în vederea evaluării serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, activități administrative și de media. Astfel, pentru derularea tuturor activităților enumerate mai sus sunteți de acord să ne furnizați următoarele date cu caracter personal:

  • Date de identificare și date de contact: nume, prenume, adresă e-mail, număr de telefon
  • Date personale cuprinse în CV, în vederea aplicării pentru un job în cadrul restaurantului nostru
  • Mesaje, comunicări cu dumneavoastră care pot include detalii despre conversații prin chat, telefon sau alte mijloace de comunicare

Cum colectăm datele?

Colectăm date cu caracter personal ca urmare a partenariatului existent, prin intermediul site-ului nostru sau direct în locație, atunci când efectuați o rezervare, completați formularul de contact, vă abonați la newsletter-ul nostru, vă creați un cont, ne trimiteți o cerere în vederea aplicării pentru un loc de muncă.

Care este scopul colectării și prelucrării datelor?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dumneavoastră sunt folosite în principal în scopul efctuării și gestionării rezervărilor, în vederea contactării dumneavoastră pentru diverse acțiuni de marketing: participarea la sondaje privind satisfacția clienților, procesarea si gestionarea solicitărilor și reclamațiilor, stabilirea interviurilor de recrutare, concursuri, evenimente, lansări de noi produse și servicii.  Aveți oricând posibilitatea de a vă alege modul în care doriți să fiți contactat inclusiv opțiunea de a nu mai primi mesaje promoționale, cu condiția să ne notificați în scris sau să folosiți butonul ”dezabonare”.

Temeiul legal în baza căruia prelucrăm date cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază mai multe temeiuri legale, în funcție de scopul utlizării, precum: (i) obligația legală (date necesare pentru respectarea unei obligații legale); (ii) executarea unui contract (date necesare pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea dumneavoastră înainte de a încheia un contract); (iii) consimțământul dumneavoastră; și (iv) în interesul nostru legitim.

”interes legitim”: furnizarea de informații și/sau servicii persoanelor care vizitează site-ul nostru web sau furnizarea de informații despre oportunitățile de angajare; prevenirea fraudelor sau activității infracționale și protecția sistemelor IT; personalizarea experienței online și îmbunătățirea performanței, capacitatea de utilizare și eficiența prezenței online; efectuarea și analiza activităților noastre de marketing; exercitarea drepturilor fundamentale în UE în conformitate cu articolele 16 și 17 din Carta drepturilor fundamentale, inclusiv libertatea noastră de a conduce o afacere și dreptul la proprietate.

Cine are acces la datele dvs.?

În scopul funcționării eficiente a site-ului și a întregii activități, Anmar Rent SRL utilizează diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), parteneri de încredere cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

  • Furnizori de servicii IT – SMTP (comunicare email), furnizori platforme IT, servicii de hosting, CRM, întreținere și suport baze de date și software
  • Servicii de facturare
  • Servicii de suport / project management
  • Servicii de marketing

De asemenea, putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, în cazul în care avem obligația de a distribui date cu caracter personal pentru a respecta o obligație legală sau o hotărâre judecătorească.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe servere în Uniunea Europeană. În situația în care acestea s-ar prelucra în afara Spațiului Economic European (SEE) acest transfer se va face numai cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile si vom va face tot posibilul pentru ca acest transfer internațional de date să beneficieze de nivelul de securitate și garanțiile solicitate.

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate şi stocate pe perioada derulării relațiilor noastre contractuale, precum și ulterior, pentru a îndeplini obligațiile impuse de lege, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Care sunt drepturile dvs.?

În ceea ce privește prelucrarea datelor, conform GDPR aveți următoarele drepturi:

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi informații clare, accesibile privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul site-ului, conform celor descrise în prezentul document, acesta fiind și scopul informațiilor incluse în această Politică de Confidențialitate.

Dreptul de acces la date, dreptul de a obține din partea noastră o confirmare a faptului că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. În cazul în care confirmăm faptul că deținem datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul să le accesați și să obțineți o serie de informații suplimentare relevante, cum ar fi: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal utilizate, eventualele categorii de destinatari ai datelor, perioada de stocare, sursa colectării datelor și drepturile dumneavoastră în legătură cu datele, precum și alte categorii de informații prevăzute în art. 15 (1) din GDPR.

Trebuie să aveți în vedere că dreptul de acces nu este unul absolut, în sensul că exercitarea acestuia de către dumneavoastră nu trebuie să afecteze drepturile și libertățile altor persoane. În cazul în care considerăm că cererea de acces afectează drepturile altor persoane, vă vom răspunde în acest sens.

Dreptul la rectificare, respectiv dispuneți de posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau, eventual, completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se
aplică unul dintre următoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
prelucrate;
în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății
informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află
operatorul.

Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
• persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către dețintorul site-ului  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

-în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorului de site  sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul site-ului  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

-în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Cum aveți acces la datele dvs?

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email din pagina de contact. Vom răspunde solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult o luna, cu excepția situației în care din cauza complexității sau a numărului cererilor vom fi nevoiți sa prelungim termenul de răspuns cu maximul prevăzut de GDPR.

Dispoziții finale

Nu suntem răspunzători pentru politicile de confidențialitate ale site-urilor partenere, ale căror linkuri pot apărea în site-ul nostru. Vă rugăm să verificați aceste politici înainte de a trimite date personale pe aceste pagini de internet ale terților.

De asemenea, putem modifica aceasta politică de confidențialitate la anumite perioade de timp. Orice modificări se vor regăsi în site-ul nostru.

Prezentul document a fost creat și se află în vigoare începând cu data de: 01.07.2022

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

For performance and security reasons we use Cloudflare
required
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.